Kinderwoorddienst en peuter-kleuterviering zondag 5 september | Adelbertuskerk

In het verhaal van zondag 5 september horen we hoe een groepje mensen hun vriend bij Jezus brengen. Hij is doof en kan daardoor ook moeilijk praten. Ze vragen aan Jezus of hij hem kan genezen. Jezus zegt “Effata!”, wat betekent: ‘Ga open’. En inderdaad: de man kan weer horen en praten. Jezus vraagt dan of ze aan niemand willen vertellen wat er gebeurd is. Maar dat lukt niet: iedereen wil er over praten. Waarom zou Jezus willen dat de mensen niet doorvertellen wat Hij gedaan heeft?

Daar gaan we het bij de kinderwoorddienst over hebben en ook de peuters en kleuters gaan op hun eigen manier hiermee aan de slag.

Jullie zijn allen van harte uitgenodigd in de Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 26, Haarlem-Noord!