Kennismaken met de Kerk

Donderdag 19 augustus kregen we 9 kinderen tussen 4 en 9 jaar van de naschoolse opvang vanuit ‘de Wonderberk’ op visite. Deze kinderopvang is gehuisvest in de pastorie naast de Adelbertuskerk.

Catechetisch medewerker Vincent Borgonjen liet ze kennismaken met het Bijbelverhaal van de 5 broden en de 2 vissen en dat je door delen wel 5000 mensen kunt voeden. Dat sloot precies aan bij de beleving van de kinderen die elke ochtend verzamelen bij de ‘vis’ die op de vloer van de parkeerplaats voor de Adelbertuskerk in de grond ligt. Vincent vertelde over de Heiligen die er zijn en hij legde uit hoe je eenvoudig kunt bidden.

De kinderen waren zeer aandachtig en stelden veel vragen. Dick Bakker, organist in onze parochie, was aanwezig en omlijstte het geheel met zijn orgelspel. Ook bij de rondleiding in de kerk kwamen er veel vragen naar boven bij de kinderen.

We sloten af met een Weesgegroetje. De kinderen aten een koekje en dronken sap. We kijken terug op een geslaagde middag die voor herhaling vatbaar is.