Kerstlezing – Symboliek rondom de geboorte van Christus

Op dinsdag 14 december om 15.00 uur zal er in de parochiezaal van de Engelmunduskerk een lezing worden gegeven met als onderwerp Kerst in de kunst. Kunsthistoricus Paul Bröker, die wij al kennen van ons Bijbeljaar, zal aan de hand van vele kunstwerken dieper ingaan op dit thema.

De middeleeuwse kunstenaars gebruikten de evangelieverhalen als uitgangspunt voor hun kunstwerken. Maar veel meer dan dat zij zich lieten inspireren door de Bijbelverhalen hebben zij zich laten leiden door tal van legenden, die aan de volksfantasie waren ontsproten.
De kunstenaars sluiten veelal aan bij de gangbare kerstverhalen uit de eigen tijd. Kennis van die verhalen is onontbeerlijk voor een goed begrip van onderwerpen in de beeldende kunst als de aankondiging aan Maria, het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, de geboorte van Jezus, de aanbidding van de herders, het bezoek van de drie koningen en de vlucht naar Egypte. Deze kunstenaars omkleedden de uitbeelding van deze gebeurtenissen met allerlei vormen van symboliek.
Gedurende de lezing worden, aan de hand van vele kunstwerken, de verhalen verteld en zal de symboliek van de voorstellingen worden ontrafeld.

Iedereen is van harte welkom!

Graag aanmelden
Tel.: 06-556 27 670 of e-mail: dekenvanhaarlem@gmail.com

Dinsdag 14 december 15.00 uur
Locatie: Driehuizerkerkweg 113, Driehuis
Parochiezaal Engelmunduskerk