Een gezegend 2023!

Het is een mooie traditie in de Katholieke Kerk om een zegen te vragen over uw huis en iedereen die er te gast is. U kunt uw huis laten zegenen door een priester of diaken, maar dat is niet altijd mogelijk.
Om u de gelegenheid te geven kunt u hier deze zegen printen en meenemen naar de kerk om hem te laten zegenen. U kunt deze dan zelf boven de deur van uw woning of huiskamer hangen.

Betekenissen van de letters C, M en B 

Er zijn verschillende betekenissen van de letters op deze huiszegen:

Casper-Melchior-Balthasar:
De 3 wijzen uit het Oosten.
Christus-Mansionem-Benedicat:

Het zijn de beginletters van de zegentekst. Vertaald betekent dit: Christus zegene dit huis.
Cana-Magi-Baptisma:

Dit wordt in verband gebracht met de 3-voudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. De openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. De C staat dan voor de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma.).

Hier kunt u de pdf met de huiszegen vinden. (Op de pdf staan extra kaarten om weg te geven aan familie en vrienden.) .