Hoogfeest van Sint Jozef

Op 19 maart vieren wij het Hoogfeest van de heilige Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria. Hij stamt uit het geslacht van koning David van wie voorspeld was dat één van zijn nakomelingen de Messias zou worden. Van beroep was hij timmerman. Volgens het Evangelie van Matteüs was Jozef een rechtschapen man. Hij getuigt van een diep geloof. Hij dacht niet aan zichzelf, maar leefde voor Maria en Jezus. Volgens paus Franciscus kan Sint Jozef een gids en voorbeeld voor iedereen zijn: “De heilige Jozef herinnert ons eraan dat allen die schijnbaar verborgen zijn of op de achtergrond staan, een ongeëvenaarde hoofdrol spelen in de heilsgeschiedenis.”