Familieviering in teken van heiligverklaring Titus Brandsma

In de familieviering op zondag 15 mei hebben we in de Engelmunduskerk te Driehuis o.a. de heiligverklaring van de Friese pater Titus Brandsma gevierd. Volgens de paus heeft Brandsma iemand op wonderbaarlijke wijze genezen. Een wonder verrichten is één van de voorwaarden om heilig verklaard te worden. De paus erkende dat de Zalige Titus Brandsma, na zijn dood, een Amerikaanse priester genezen heeft van kanker. Titus Brandsma heeft zich tijdens de tweede wereldoorlog heftig verzet tegen de Duitse bezetter en stierf in 1942 uiteindelijk van uitputting in het concentratiekamp Dachau. 
Door kennis te maken met deze heilige kunnen zijn daden en geschriften ter inspiratie dienen voor de kinderen en jongeren in onze parochie!