Voorbereiding Eerste Heilige Communie in Velsen en Haarlem-Noord | H. Franciscusparochie

VELSEN

In Velsen zijn we al in januari met Sara, Sterre, Tijl, Nicolas, Reinout, Kacper en Karo van start gegaan met het project voor de Eerste Heilige Communie. We lezen de bijbelverhalen en maken de opdrachten uit het werkboek: Gods Grootste Geschenk. We leren het kruisteken maken en de gebeden en we gaan in de Naaldkerk kijken om uitleg te krijgen bij het doopvont en het altaar en we steken in de Mariakapel een kaarsje aan en bidden samen.

De communicanten gaan zich voorstellen tijdens Palmpasen op zondag 5 april in de Engelmunduskerk. De viering is om 10.30 uur en in samenwerking met de werkgroep Kinderwoorddienst.

Ook kijken we uit naar de viering van de Eerste Heilige Communie op zondag 19 april om 10.30 uur in de Naaldkerk.

Kinderen die graag mee willen zingen tijdens deze viering zijn van harte welkom om mee te doen met het project kinderkoor.
Repetities zijn op dinsdagmiddag 31 maart, 7 april en 14 april van 16:45 uur tot 17:30 uur in de parochiezaal van de Naaldkerk.

HAARLEM-NOORD

In Haarlem-Noord zijn in januari 15 kinderen begonnen aan de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie. Tijdens 8 bijeenkomsten op zondagochtend werken we met het project “Gods Grootste Geschenk”. In dit project worden de kinderen bewust gemaakt van de vele geschenken die God ieder van hen heeft gegeven. Via de verschillende geschenken: de Schepping, een héél speciaal geschenk (dat ben je zelf!), het Doopsel, de Bijbel, de Vriendschap, de Vergeving, de Vrede en de Vreugde en het leven, werken we toe naar Gods Grootste Geschenk: Jezus die zichzelf aan ons geeft in de Eucharistie. Tijdens de voorbereidingen gaan de kinderen met hun ouders ook nog verkenningstochten doen in de Mariakerk en in de Adelbertuskerk.

Op zondag 1 maart om 10.00 uur stellen de communicanten zich voor tijdens een Eucharistieviering in de Mariakerk. Vanaf die datum zijn ze ook ‘zichtbaar’ in de beide kerken van Haarlem-Noord. De Eerste Heilige Communieviering is op zondag 17 mei om 10.00 uur in de Adelbertuskerk.