Een bijzondere viering!

Woensdagavond 14 oktober vierden we de ‘Kerkopname van Dick Bakker’ in de Adelbertuskerk. Dick maakt al enige jaren deel uit van de groep enthousiaste orgelbouwers in deze kerk. In die groep wordt niet al­leen aan het grote orgel gewerkt maar er wordt ook veel gepraat over se­rieuze za­ken. Zo ook over ‘het toetre­den tot de Katholieke kerk vanuit een Protestantse stro­­ming’.

Overstappen naar de Katholieke Kerk

Dick heeft pre­cies daarover veel ge­spro­ken met Rob van Brandwijk en Henk van der Weide; niet gek, want zowel Rob als Henk hebben heel bewust de keuze gemaakt om vanuit hun Protestantse doop en opvoe­ding op een zeker mo­ment ‘over te stappen’ naar de Katholieke Kerk. Dick voelt zich thuis bij ons en dat is al vanaf het eerste moment dat hij kwam orgelbouwen en ook op zonda­gen naar de kerk kwam.

Precies dát is uiteindelijk het begin geweest van het na­den­ken over het toetreden. Dick heeft daar ook met zijn kinderen over gesproken en niet te ver­ge­ten met onze Pastores.

Iedereen heeft hem positief gesteund in zijn wens en in zijn keuze. Prachtig toch, als je bijna 80 jaar bent en dan zó’n wel­over­­wo­gen keuze maakt!

Eerste Heilige Communie en H. Vormsel

Dick was woensdagavond, ondanks het mond­kap­­je, het stra­­­lend middelpunt van een schitte­ren­de en heel persoon­lijke vie­ring. In deze vie­ring ontving Dick zijn Eerste Heilige Com­mu­nie en is hij gevormd door Pastoor George, waar­bij zijn vorm-ouders Rob en Henk een hand op zijn schouders legden.

Het was ontroerend mooi om te zien en mee te maken!
Dick, van harte gefe­lici­teerd en welkom!

Na de viering improviseerden Dick, samen met zijn zoon Robert Bakker, op de vleugel en de sopraansaxofoon. Hier kunt u luisteren hoe mooi dit was.