De Geest is ook neergedaald in de H. Franciscusparochie

Op de 7e zondag na Pasen, 2 juni, werden in de Adelbertuskerk zeven vormelingen uit onze parochie en de Meerliede gezegend met het sacrament van de heilige Geest. De Mis werd voorgegaan door coadjutor Mgr. Hendriks en pastoor George concelebreerde met assistentie van diaken John Versteeg.

De Vormselviering had als thema: Gewoon zoals je bent en werd ondersteund door het mediorenkoor: Voices.

In de preek heeft Mgr. Hendriks iedereen, maar met name de vormelingen, uitgenodigd niet altijd op de eigen emoties af te gaan, maar te bidden om de kracht van de heilige geest en te wachten tot we open zijn voor Zijn gaven.

“Ieder mens heeft eigen unieke gaven. En denk eraan dat je nooit alleen bent… ook in dagen van eenzaamheid en verdriet: God is bij je!”

De Geest van God zal de vormelingen altijd bijstaan in hun leven en er voor hen zijn als zij hulp nodig hebben.