Bisschoppelijk bezoek uit Noord India | Adelbertuskerk

Op woensdagochtend 30 oktober was aartsbisschop Ephrem Narucalam uit Noord India te gast in onze parochie om samen met pastoor George en met assistentie van diaken John Versteeg eucharistie te vieren.

Op deze ochtend waren er 15 mensen naar de ontmoetingsruimte in de kerk gekomen om met elkaar te vieren en zingen. Het was een mooie en warme viering waarin we gemoedelijk in zowel het Engels als het Nederlands met elkaar hebben gebeden; ook met dank aan de heldere vertalingen door diaken John.

Na afloop sloot de bisschop aan bij het koffiedrinken en werden verhalen en foto’s met elkaar gedeeld en was er gelegenheid tot vragen stellen.