175 jaar jubileum van de parochiegemeenschap Scho­ten | Mariakerk

Ons 175-jarig jubileum afgelopen zondag 30 juni is een onvergetelijke dag geworden. Een plechtige eucharistie met hoofd­celebrant Mgr. Punt was de opening van de feestdag.
Hier kunt u luisteren naar het welkomstwoord van pastoor George.

Tijdens de feestelijke koffie waren er vele ontmoetingen, een feest van her­ken­ning. De hartverwarmende reacties en felicitaties deed een ieder goed.

In de namiddag een prachtig diner met plaats voor een feest­lied en natuurlijk  Maria liederen die uit volle borst werden gezongen.

We kijken terug op een prachtige dag en danken een ieder die heeft bijgedragen om deze dag tot zo’n feest te maken.