Zegen over gezinnen en families

Zondag 27 december vieren we het feest van de Heilige Familie. In de H. Mis vandaag in de Engelmunduskerk heeft het pastoraal team onder begeleiding van mooi orgelspel van Henk van der Weide, zónder parochianen vanwege de lockdown, gebeden voor alle gezinnen en families. Door de geboorte van Jezus, omringd door zijn ouders, worden alle christelijke gezinnen vandaag uitgenodigd om stil te staan bij de betekenis van huwelijk en gezin.

Dit feest gaat over het belang van het gezin, over de waarde van een mooi christelijk gezin. Door vriendelijk, geduldig, bescheiden en verdraagzaam te zijn, maar vooral vol liefde te zijn kunnen we, als ouders, een mooi voorbeeld en inspiratie zijn voor opgroeiende kinderen.

De jongen groeide op en werd steeds sterker, omdat Hij vervuld werd van wijsheid en door God rijkelijk werd begunstigd. Lc. 2,40

Ook Jezus is maar kunnen uitgroeien tot de volwassen man die Hij is geworden dankzij de basiswaarden van liefde en de zorg van zijn ouders, Jozef en Maria.