Vergeven en vergeving ontvangen

In de boeteviering van vrijdag 27 maart, live uitgezonden via de Kathedraal St.-Bavo, ging Mgr. Hendriks voor en stonden we stil bij ons eigen leven. Na zijn overweging sprak hij een indrukwekkend gewetensonderzoek uit.

De overweging kunt u hier compleet lezen op www.arsacal.nl

Hieronder vindt u het Gewetensonderzoek.


Gewetensonderzoek

1. Onze ver­hou­ding tot God.

Heb ik naar mijn geloof geleefd? Heb ik contact gezocht met God in het gebed? Heb ik de Naam van God mis­bruikt door te vloeken of anderszins? Heb ik op God geëerd door de H. Eucha­ris­tie mee te vieren, mijn gebed te doen en me open te stellen voor het contact met Hem, ook al moest ik daarvoor moeite doen of andere zaken laten schieten, of stelde ik die bezig­he­den boven mijn ver­plich­tingen tegen­over God en was feite­lijk mijn werk mijn God? Heb ik de heilige communie oneerbie­dig of onaan­dach­tig aan­ge­no­men?

stilte

Allen: Houd mij in leven, wees Gij mijn red­ding. Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

2. Onze ver­hou­ding tot onze mede­mensen thuis.

Heb ik tegen­over mijn ouders, ge­zins­le­den, andere naasten gedaan wat ik, als ik erover nadenk, had moeten doen? Hoe is mijn hou­ding en gedrag tegen­over hen? En tegen­over de anderen in huis? Ben ik posi­tief en opbouwend of te nega­tief, te kri­tisch? Heb ik geduld met anderen? Heb ik genoeg tijd voor mijn naasten? Probeer ik de sfeer in huis gezellig en goed te hou­den? Ben ik te streng of te toe­ge­vend? Kan ik gezag verdragen, aanvaard ik de plaats en verant­woor­de­lijk­heid van anderen?

stilte

Allen: Houd mij in leven, wees Gij mijn red­ding. Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

3. Onze ver­hou­ding tot anderen, meer in het alge­meen.

Probeer ik conflicten uit de weg te ruimen? Ben ik lichtgeraakt en drif­tig? Probeer ik gelijk­ma­tig van humeur te zijn? Overwin ik egoïsme door hulpvaar­dig te zijn? Ben ik recht­vaar­dig tegen­over anderen? Heb ik iemand door woor­den of daden ertoe gebracht om kwaad te denken of te doen? Heb ik de vei­lig­heid van anderen in gevaar gebracht? Ben ik haatdragend? Hoe staat het met kwaad spreken en rod­de­len? Verspreid ik geruchten of verhalen die de goede naam van anderen aantasten Bezie ik anderen vanuit de chris­te­lijke naasten­liefde?

stilte

Allen: Houd mij in leven, wees Gij mijn red­ding. Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

4. Andere aspecten van ons gedrag

Hoe waren andere aspecten van mijn gedrag? Ben ik onma­tig in eten of drinken? Ben ik seksuele verlei­dingen uit de weg gegaan? Ben ik op dit punt zuiver geweest in mijn bedoelingen, gedachten en daden? Hoe was mijn omgang met internet? Heb ik geld of goe­de­ren van anderen weg­ge­no­men, zonder dat ik daar recht op had? Heb ik anderen bedrogen? Heb ik naar vermogen hulp gebo­den waar die nodig was? Ben ik betrouw­baar of leuge­nach­tig in mijn woor­den en daden? Kan men ervan op aan als ik iets beloof of beweer? Ben ik jaloers of probeer ik blij te zijn met hen die blij zijn? Doe ik mijn werk zorg­vul­dig? Ac­cep­teer ik terechte kri­tiek? Zie ik in mijn werk een dienst aan de naaste of alleen een middel om geld te verdienen of mijn eer­zucht te bevre­digen? Leef ik erg voor het mate­rië­le? Heb ik veel voor mezelf nodig of leef ik sober?

Allen: Houd mij in leven, wees Gij mijn red­ding. Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.