St. Jozeffeest 19 maart

Op vrijdag 19 maart gaan we het feest van St. Jozef vieren in onze Franciscusparochie i.o..
Het is ook de start van het gezinsjaar dat Paus Franciscus heeft afgekon­digd.

Waar: H. Adelbertuskerk, tijd: 19.00 uur.

Alle pastores zijn hierbij aanwezig.
Iedereen is van harte welkom.

Het Pastoraal Team

Graag aanmelden via het parochie­se­cre­tariaat.
Per e-mail: parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net
of telefonisch: 023 – 583 57 85