Misintenties – tijdelijk ander rekeningnummer!

Het is op dit moment niet mogelijk om de gift voor misintenties over te maken op het rekeningnummer zoals vermeld in de FM (NL84 INGB 0007 2419 83). Graag op één van de volgende rekeningen overmaken: Engelmundus (NL12 RABO 0107 1813 47), IJmuiden (NL62 RABO 0383 6790 44), Naaldkerk (NL63 RABO 0145 8024 34), Mariakerk (NL78 INGB 0000 0980 41) en de Adelbertuskerk (NL 59 INGB 0000 2918 01).