Marialof

Op woensdag 1 mei om 19.00 uur is er Marialof in de Engelmunduskerk. De meimaand is van oudsher toegewijd aan Maria. In de jaren zestig schrijft paus Paulus VI dat de Mariaverering nooit los gezien kan worden van haar zoon Christus: “Omdat Maria immers met recht beschouwd kan worden als de weg die ons voert tot Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een ontmoeting met Christus.” Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer nauw aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt. We luiden de Mariamaand in met het bidden van de rozenkrans tezamen met de uitstelling van het Allerheiligste.