Licht voor elkaar zijn!

In de decembermaand willen we u vragen er voor de ander te zijn ondanks de fysieke afstand die moeten blijven houden. Dat vraagt moed die we in deze donkere dagen mis­schien soms wel even mis­sen. We kun­nen ervoor elkaar zijn en el­kaar kerstkaartjes schrij­ven…

Heel dichtbij

Heel dichtbij; een kerstkaartje in de brievenbus van uw bu­ren of bij een buurtgenoot waarvan u weet dat deze al­leen is, of in de parochie; een kaartje in de brievenbus bij een medeparochiaan of vrijwilli­ger waar­mee u samen­werk­te in het afgelopen jaar.

Op deze manier kunnen we licht voor elkaar zijn … op veilige afstand.