Laatste Avondmaal en instelling van het priesterschap

Op Witte Donderdag herdenken we het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen en de instelling van het priesterschap.

Donderdagavond heeft pastoor George in de Engelmunduskerk voor ons allemaal de Heilige Eucharistie gevierd. Helaas was deze viering niet openbaar.

Laatste Avondmaal

Jezus had met zijn leerlingen samen van een feestelijke maaltijd genoten. Het zou zijn Laatste Avondmaal zijn voor hij door Judas, één van zijn apostelen, verraden zou worden en werd overgeleverd aan zijn vijanden.

Instelling van de Eucharistie

De instelling van de H. eucharistie is op Witte Donderdag tijdens dit laatste avondmaal, door Jezus zelf, ingesteld. Jezus gaf zijn leerlingen en hun opvolgers in het priesterschap de opdracht om steeds opnieuw het avondmaal te vieren.
Het brood (hostie) en de wijn zijn letterlijk het Lichaam en Bloed van Jezus.

Eucharistie

In de nacht dat Jezus werd uitgeleverd nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het zijn leerlingen en zei:

“Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.”

Jezus nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden:

“Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond; dit is mijn bloed dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.”

Door aan de Eucharistie deel te nemen, beleven wij op een buitengewone manier het gebed dat Jezus voor ieder gedaan heeft en voortdurend doet.