KinderClub Velsen gestart in Driehuis

Kinderclub Velsen is gestart! De eerste keer hebben we het gehad over de bekering van apostel Paulus. Na gebed lazen en bespraken we samen zijn levensverhaal. Onder leiding van pastor Julius werd het verhaal door de kinderen nagespeeld. Allerlei onderwerpen uit het Bijbelverhaal kwamen aan bod. Wat is bekering? Vertrouwen in God, zijn lange reis en nog veel meer. Er werd stilgestaan bij de bijzondere spullen die reizigers destijds bij zich hadden. We sloten af met het zingen van een aantal liedjes en gebed bij moeder Maria in de kerk.

Iedereen tussen de 8 en 12 jaar is van harte welkom. Neem je vriendje of vriendinnetje mee.  

Pastoor George, pastor Julius en Vincent Borgonjen

Voor info bel of app Vincent Borgonjen 06-504 34 719 of mail vjmborgonjen@parochiefranciscus.net.