Kardinaal Simonis overleden

Met droefheid hebben we gisteren kennis genomen van het overlijden van Kardinaal Adrianus Simonis, emeritus aartsbisschop van Utrecht. Hij overleed op 88-jarige leeftijd in een hospice in Sassenheim. Kardinaal Simonis was van 1983 tot 2007 Aartsbisschop van Utrecht.

Heer, schenk hem de eeuwige rust en dat het eeuwige licht hem mag verlichten. Dat hij moge rusten in vrede.
Pastoor George en de H. Franciscusparochie zijn hem bijzonder dankbaar voor al het goede dat hij ons gegeven heeft.