Feestdag van de H. Petrus en Paulus | Pieterkerk

De Pieter­kerk is naar de Heilige Pe­­trus vernoemd. Daar­om organi­seren wij op 29 juni een ‘Pieterdag’. Om 10.00 uur wordt deze dag geopend door Pastoor George met een eucharistieviering.

Er zal een markt zijn waar­voor u een tafel kunt huren voor € 25 (+ € 10 borg). Verkoop van kerkartikelen, er is een poffertjes­­kraam en er zijn kin­der­activiteiten zoals wafels versieren en schmin­ken, maar u kunt ook gewoon ko­men genie­ten van een kopje koffie of thee met heerlijke appeltaart.

Er is ook een verloting waarbij u direct kunt zien of u prijs hebt gewonnen. Voor de verloting vragen we uw medewer­king: Zou u prijsjes beschik­baar willen stel­len? Deze kunt u inleveren van 09.30 – 11.30 uur bij het parochie­centrum of na de zondagse vie­ring.

U bent allen van harte welkom. Meer info: 0255-523 456 of 06-300 64 302.