Familieviering | Adelbertuskerk

Afgelopen zondag was de familie­vie­ring in de Adelbertuskerk te Haarlem. Johannes de Do­per kondigt de komst van Jezus Christus aan. Hij werd in die tijd zelf als Messias gezien. Toch is hij nederig en zegt hij dat hij niet waardig is om de riem van de san­dalen los te maken van diegene die na hem komt. Laten wij een voorbeeld ne­men aan zijn bescheidenheid.

Wederkomst van Jezus op aarde

Waar Johannes de Doper de komst van Jezus aankon­digt, kijken wij in de advent uit naar de wederkomst van Jezus hier op aarde. Als teken van on­ze hoopvolle ver­wachting werd de tweede advents­kaars aan­gestoken. Zo’n 15 kinderen gaven een eigen invulling aan deze adventszondag. Geïnspireerd op de komst van Jezus werden versieringen ge­maakt voor de kerstboom. Op alle zondagen in de advent is er een speciaal programma voor kinderen in de Adelbertuskerk.