Een zaaier ging uit om te zaaien!

In het evangelie van “De parabel van de zaaier” sprak Jezus tot hen over vele dingen in gelijkenissen. Eens ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Dat Jezus parabels vertelt is op zich geen vernieuwing. Ook de rabbijnen in de tijd van Jezus vertelden parabels, maar bij Jezus volgen de parabels op een verkondiging over de nabijheid van Het Rijk Gods. En spreekt Jezus over de noodzaak om zich te bekeren tot de Heer om deel te krijgen aan dit Koninkrijk. Want alleen als wij ons hart voor Hem openen wordt Zijn Koninkrijk een realiteit voor ons.

Het beeld van de zaaier zegt iets over de gesteltenis van ieders hart. Ons hart kan zacht zijn en het zaad valt in goede grond. Maar het kan ook hard zijn en dan zal het zaad geen goede uitwerking hebben. Het gaat net zo met Gods woord. De staat van ons hart bepaalt of Gods Woord de goede uitwerking zal hebben in ons leven of niet. Het evangelie daagt iedereen als het ware uit. Alleen wie begint te zoeken, na te denken, zichzelf te ondervragen, zal in staat zijn om echt te begrijpen. Wij mogen ons hart openen voor de openbaring en oprecht verlangen het Woord Gods te ontvangen en in de praktijk te brengen.

Openluchtviering | Feestelijke eucharistieviering
Zondag 16 juli 10.30 u.:
Pastorietuin Engelmunduskerk (bij slecht weer in de kerk)
Driehuizerkerkweg 113, Driehuis.

Iedereen is van harte uitgenodigd om in de unieke sfeer, bij een kopje koffie/thee/limonade en door iedereen meegebrachte koek of iets lekkers, elkaar te ontmoeten.
De Parochietuin is makkelijk bereikbaar voor mindervaliden via het verharde pad achter de kerk aan de Schaepmanlaan.