Doop Izabela

Op zaterdag 1 juni is Izabela gedoopt in de Adelbertuskerk. We heten haar van harte welkom in onze parochie. Door het sacrament van het doopsel heeft Izabela door Gods liefde nieuw leven ontvangen uit het water en de heilige Geest.
We feliciteren van harte de ouders, peetouders en overige familieleden.