Chrismamis

Op woensdag 17 april werd in de kathedrale basiliek van Sint Bavo de Chrismamis gehouden. In deze viering vernieuwen de priesters hun beloften en de oliën voor de toediening van de sacramenten worden gewijd.

Het chrisma wordt gebruikt bij het heilig Vormsel, na de doop en bij de priesterwijding en de ziekenolie bij de ziekenzalving en de catechumenenolie voorafgaand aan het doopsel.

Hoofdcelebrant in deze feestelijke plechtigheid was bisschop Jozef Punt die in een volle kathedraal de oliën heeft gewijd. Zijn preek riep op om te vertrouwen op Gods Heilige Geest en Zijn Voorzienigheid, wat er ook gebeurt.