Persoonlijke verdieping van je geloof!

Wil je catecheet of diaken worden of wil je sterker staan in jouw geloof of krachti­ger om anderen te helpen hun weg te vin­den in het geloof? Op zaterdag 19 juni 2021 organiseert de theo­lo­gische oplei­ding Boni­fa­tius­in­sti­tuut een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang.

Klik hier voor alle informatie over het Theologisch Instituut St. Bonifatius en over het programma van deze open dag.