Blasiuszegen

Na de eucharistieviering op zondag 4 februari is er voor elke parochiaan de mogelijkheid om de Blasiuszegen te ontvangen. De priester houdt daarbij twee gewijde kaarsen in Andreaskruisvorm onder de kin van de gelovige en bidt dat hij of zij op voorspraak van de heilige Blasius bevrijdt mag worden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De heilige Blasius leefde in de 4e eeuw. De heilige Blasius zou vlak voor zijn dood een jongetje genezen hebben die dreigde te stikken door een visgraat in zijn keel.