Bijbelavond

Op donderdag 27 juni is de Bijbelavond in de bovenzaal van de Adelbertuskerk. Gezamenlijk gaan wij dieper in op de inhoud van de lezingen van zondag 30 juni: Wijsh. 1, 13-15; 2, 23-24, 2 Kor. 8, 7.9.13.15 en Marcus 5, 21-43. U bent van harte welkom. We starten om 20.00 uur. Contact: vjmborgonjen@parochiefranciscus.net (06-50434719).