Bezoek tentoonstelling Museum Catharijne Convent | H. Franciscusparochie

Op vrijdag 20 september brachten wij een bezoek aan het Museum Catharijne Convent in Utrecht om de tentoonstelling Bij ons in de Biblebelt te bezoeken. Deze tentoonstelling, over de levenswijze en religie van het conservatieve deel van calvinistisch Nederland, was zeer goed bezocht. In de overvolle ruimtes werd een beeld geschetst van de reformatorische levenswijze en eigen cultuur van deze bevolkingsgroep die onderling ook weer zeer divers is.

Op de foto zie je een van de afbeeldingen op deze tentoonstelling die verwijst naar het evangelie volgens Mattheus: Mat. 7: 13-14
‘13 Gaat binnen door de nauwe poort; want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed, en velen zijn er die hem inslaan.
14 Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden.’

Na de tentoonstelling werd de Mariakapel van de St. Catharinakathedraal, die naast het museum gelegen is, bezocht. Daar stonden we een moment stil met onze gebeden en gedachten. Deze kapel is toegewijd aan Onze Lieve Vrouwe van Kevelaer.