Gezinskerk Franciscus Online Google Meet

In het kader van het – door de paus afgeroepen – ge­­zins­­­jaar en om in deze tijden van beper­ken­de maat­rege­len toch nabij te zijn, zal er van­af donderdag 4 fe­bru­ari elke week een online­bij­eenkomst zijn samen met pastoor George Paimpillil en catechetisch mede­werker Vincent Bor­gonjen.

Vanaf 20.15 u. kun je deelnemen, waarna we om 20.30 u. beginnen met een gebed en het lezen van het evangelie van de zondag daarop. Met de deelne­mers zal vervolgens het evangelie be­spro­ken wor­den. Hierbij zal de na­druk liggen op de betekenis van het evangelie voor ouders binnen het gezin en voor jongeren. Om 21.00 u. zal de onlinebijeenkomst afgesloten worden.

Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

Graag aanmelden via vjmborgonjen@parochiefranciscus.net. De link (Google Meet) zal dan op de dag zelf gestuurd worden. Er hoeven geen speciale applicaties gedownload te worden, wel is een goede internetverbinding een pré. De evangelietekst zal vanaf de maandag vóór de bijeenkomst op deze website te vinden zijn, mocht je je willen voorbereiden (niet nood­zakelijk). Uiteraard verwachten wij niet dat je elke donderdag aanwezig bent.

In het menu Gezinskerk Franciscus kun je de evangelielezingen vinden.