Vormselvoorbereiding H. Franciscusparochie i.o. 2019

Vormsel

Een week geleden zijn 9 jongeren uit de Franciscus­parochie i.o. en de parochie Meerliede begonnen aan hun voorbereiding op het Vormsel. Tijdens de voor­be­reidingsavonden wordt er gewerkt met het project “In Vuur en Vlam”; een Missionair vormselproject dat prima aansluit bij de leeftijd van de jongeren (eerste en tweede klas middelbare school). Het gaat o.a. over: de Heilige Geest als helper, de sacramenten, bidden, bewust zijn van je eigen geloof, uitleg over de belangrijkste onderdelen van de vormselviering en de opdracht om je in te zetten voor het ko­ninkrijk van God.

Uiteindelijk gaan de vormelingen ook meewerken aan het samenstellen van de vormselviering, die is op zondag 2 juni 2019 om 10.00 uur in de Adelbertuskerk. Mgr. J. Hendriks zal het Vormsel toedienen.
De werkgroep Vormsel