Vieringen in onze kerken

Vanaf 20 januari 2021 zullen de vieringen weer voorzichtig beginnen met een aantal aanpassingen.

Tot 9 februari zijn er alleen vieringen in de Adelbertuskerk en de Franciscuskapel van de Mariakerk.

Zondagvieringen 

  • Elke zondag om 10.00 u. in de H. Adelbertuskerk te Haarlem-Noord
  • Derde zondag van de maand om 10.00 u. in de H. Franciscuskapel van de Mariakerk

Tot 9 februari zijn er géén vieringen in de Engelmunduskerk.
De Naaldkerk in Santpoort en de Pieterkerk in IJmuiden zijn tot begin maart gesloten behalve voor uitvaarten.

Doordeweekse vieringen

  • Elke woensdag om 9.30 u. in de H. Adelbertuskerk te Haarlem-Noord
  • Elke vrijdag om 9.30 u. in de H. Franciscuskapel van de Mariakerk te Haarlem-Noord
  • Elke zaterdag om 19.00 u. in de H. Franciscuskapel van de Mariakerk te Haarlem-Noord

In de Engelmunduskerk, de Naaldkerk en de Pieterkerk zullen tot begin maart geen doordeweekse vieringen zijn.

Aanmelden

Voor de zondagvieringen dient u zich aan te melden via het parochiesecretariaat (parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net of tel 023-583 57 85). Dit is noodzakelijk voor veiligheid van ons allen. Per viering mogen er maximaal 30 gelovigen aanwezig zijn.

Indien u zonder aanmelding naar de kerk komt, loopt u het risico om niet toegelaten te worden. Van koffie drinken na een viering kan helaas voorlopig geen sprake zijn.

Mondkapjes in de kerk zijn verplicht. Vanwege de hoge dreiging van de Britse Coronavariant kunnen we ons geen flexibiliteit veroorloven.

Uitvaarten

De uitvaarten worden in alle kerken gehouden. Ook voor uitvaarten geldt een maximaal aantal aanwezigen van 30.
Indien er nieuwe richtlijnen van het RIVM komen, zullen deze onmiddellijk verwerkt worden.

Het pastoresteam en het parochiebestuur