Versoepeling richtlijnen bezoek kerken

Mededeling vanuit het bestuur

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen (RIVM en Bisdom) heeft het parochiebestuur besloten de volgende versoepelingen toe te passen:

Aantal aanwezigen bij vieringen: Pieterkerk: 40, Mariakerk: 40, OLVAB: 50, Engelmunduskerk: 70, Adelbertuskerk: 70.
Aanmelden: Het vooraf aanmelden vervalt, registratie bij binnenkomst.
Zingen: Aantal zangers maximaal 4. Dus nog geen samenzang, alleen voor kinderen t/m 12 jaar mag een uitzondering worden gemaakt.
Andere bestaande regels blijven van kracht: Minimaal 1,5m afstand houden, het dragen van mond­kapjes bij binnenkomst en verlaten van de kerk.