Vacature Parochieel opbouwwerker | H. Franciscusparochie

De Franciscusparochie i.o. is op zoek naar een Parochieel opbouwwerker (vrijwilliger/16 uur per week).

Belangrijkste taken:
– Opbouwen van de nieuwe organisatie
– Bijeenbrengen van werkgroepen uit de verschillende parochies en vormgeven aan nieuwe samenwerking
– Verder op- en uitbouwen van kinder- en jongerenwerk
– Jonge gezinnen enthousiasmeren voor deelname aan activiteiten en een actievere rol in de kerk.
– Verbinding met ouderen

Wij zoeken iemand die:
– Uit overtuiging lid is van onze Kerk
– In staat is nieuwe ideeën te ontwikkelen om (niet) kerkelijk betrokkenen te inspireren
– In staat is zelfstandig richting te geven aan de opbouw van de diverse onderdelen van de organisatie op basis van het beleidsplan van de parochie.
– In staat is om bruggen te bouwen tussen de nu nog bestaande geloofsgemeenschappen
– Ervaring heeft in het jeugdwerk en kennis van buiten naar binnen kan halen.
– Goed kan organiseren, luisteren, samenbrengen en samenwerken

De medewerker valt direct onder het parochiebestuur.

Een uitgebreidere versie van de functieomschrijving is verkrijgbaar bij de secretaris van het Parochiebestuur via secretaris@franciscusparochie.net