Stil Gebedsuur | Engelmunduskerk

Stil Gebedsuur

(Kijk voor alle actuele informatie omtrent vieringen en activiteiten naar de recentste berichten op de Homepage van deze website.)

Een blijk van naastenliefde: Stil gebedsuur

Afgelopen 2 dagen hebben we, gisteren op de Dag van Nationaal Gebed, met 7 mensen in stilte gebeden bij de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament in de Engelmunduskerk. Hierbij werd de geconsacreerde hostie in een monstrans op het altaar uitgesteld, geflankeerd door kaarsen.

In deze Gebedskaart corona 2020 uitgegeven door het Bisdom nodigen de bisschoppen gelovigen uit om voor aanbidding naar de kerk te komen.

Traditie

De traditie van de eucharistische aanbidding zou in Italië begonnen zijn met de heilige Franciscus van Assisi. Vanaf de 13e eeuw verspreidde het gebruik van de eucharistische aanbidding zich over Europa.

Bidden

In deze ongewisse tijd kan iedereen ook gewoon thuis bidden. Voor alle hulpverleners, de overheid, familieleden en mensen die belangrijke beslissingen moeten nemen. Of voor de overledenen van het coronavirus.

Ter bevordering van het persoonlijk gebed hebben we op deze website een menu gemaakt voor ‘Geestelijk Voedsel’. Hier kun je gebeden vinden ter inspiratie.