Rooms Katholieke begraafplaats St. Bavo

Kort na de bouw van de eerste Rooms-Katholieke kerk in Haarlem-Noord, gewijd aan St. Bavo, werd begonnen met de aanleg van een eigen begraafplaats: St. Bavo. Dit prachtig onderhouden kerkhof bestaat nog steeds en ligt naast de Mariakerk aan de Rijksstraatweg.

Renovatie

Na een grondige renovatie in 2007 waarbij o.a. de paden toegankelijker zijn gemaakt en de bereikbaarheid voor rolstoelgebruikers en rollators is aangepast is deze plek niet alleen zeer geliefd bij Schotenaren, maar ook bij inwoners van omringende gemeenten.

Begraven en Columbarium

Naast de mogelijkheid tot begraven beschikt het kerkhof ook over een urnenbewaarplaats.

Monumentje voor ongedoopte kinderen

In 2008 is er op het kerkhof een monumentje geplaatst en ingewijd ter herinnering aan alle kinderen die te vroeg geboren zijn en niet gedoopt. Dit monumentje is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting St. Jacobs Godshuis.

Meer informatie

Locatie: Rijksstraatweg 355, ingang rechts van de Mariakerk.

U kunt het begraafplaatsreglement en alle andere informatie over deze begraafplaats opvragen bij het Parochiesecretariaat:

Frans Netscherlaan 12
2071 AZ Santpoort-Noord
023 – 583 57 85
E-mail: Parochiesecretariaat