R.K. Begraafplaats St. Bavo Geschiedenis

Geschiedenis

Kort na de bouw van de eerste Rooms-Katholieke kerk in Haarlem-Noord, gewijd aan St. Bavo, werd begonnen met de aanleg van een eigen begraafplaats: St. Bavo. Dit prachtig onderhouden kerkhof bestaat nog steeds en ligt naast de Mariakerk aan de Rijksstraatweg.

Renovatie

Na een grondige renovatie in 2007 waarbij o.a. de paden toegankelijker zijn gemaakt en de bereikbaarheid voor rolstoelgebruikers en rollators zijn aangepast is deze plek niet alleen zeer geliefd bij Schotenaren, maar ook bij inwoners van omringende gemeenten.

Begraven en Columbarium

Naast de mogelijkheid tot begraven beschikt het kerkhof ook over een urnenbewaarplaats.

Monumentje voor ongedoopte kinderen

In 2008 is er op het kerkhof een monumentje geplaatst en ingewijd ter herinnering aan alle kinderen die te vroeg geboren zijn en niet gedoopt. Dit monumentje is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting St. Jacobs Godshuis.

Locatie van de begraafplaats

Rijksstraatweg 355, ingang rechts van de Mariakerk, 2025 DB Haarlem.
De ingang is rechts naast de kerk.

Informatie

Informatie over de tarieven en het reglement van de begraafplaats kunt u via onderstaande menu’s op onze website inkijken en downloaden:

 

Kerkhofbeheer

Het kerkhof wordt beheerd door:

 

Contact

U kunt alle informatie over deze begraafplaats ook opvragen bij Kerkhofbeheer via het Parochiesecretariaat: H. Franciscusparochie i.o.
Frans Netscherlaan 12
2071 AZ Santpoort-Noord
Tel.: 023 – 583 57 85
E-mail: parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net

Het secretariaat is geopend ’s morgens op maandag t/m vrijdag vanaf 09.30 – 12.00 uur.

Betaling begrafenis, verlenging grafrechten en donaties op bankrekeningnummer: NL78 INGB 0000 0980 41 t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Schoten.