Monumentendagen 12- en 13 september | Mariakerk Haarlem-Noord

Zaterdag 12- en zondag 13 september zijn het Open Mo­nu­­men­ten­dagen in de Mariakerk. De kerk is open van 12.00 – 16.00 uur.
Op zondag kunt u om 10.00 uur, vóór het bezichtigen van de kerk, een eucharistieviering bijwonen.
U bent van har­te uitge­nodigd!

De Mariakerk is in 1936 gebouwd ter vervanging van een Neogotische kerk. In plaats van het ver­groten van de bestaande kerk, koos men hier voor nieuwbouw naar ontwerp van de architecten A. Voor­velt en G. Simons.
Bei­de architecten zijn vertegenwoordigers van de zogenaamde Delftse School. Deze stroming streef­de naar een eenvoudige en harmonieuze architectuur waarin de functie van het gebouw her­kenbaar was zonder uitbundige decoratie. Dit komt goed tot uitdrukking in het sobere maar afge­wogen bakstenen in- en exterieur. In plaats van een afgewerkt plafond is de kap­constructie bewust in het zicht gelaten. De twee keramische reliëfs van W.C. Brouwer in de voor­gevel en een muur­schildering van Lode Senger in de Mariakerk zijn een van de weinige deco­ratieve elementen die de kerk bevat.

Voor de structuur van de Mariakerk, die van oorsprong ‘Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Smarten en Sint Bavo’ heette, heeft de vroeg christelijke architectuur uit Italië als inspiratie gediend. Het gebouw is uitgevoerd als een basilica. Kenmerkend daarvoor is de hoge middenbeuk die in hoogte boven de zijbeuken uitsteekt. In het interieur is deze scheiding gemarkeerd door gemetselde kolom­men. Links van de kerk bevindt zich een semi-vrijstaande klokkentoren en rechts een semi-vrij­staan­de doopkapel. De bijzondere glas-in-loodramen in de kapel zijn van Joep Nicolaas.

Foto: Tableau Onze Lieve Vrouw van Altijd­durende Bijstand omringd door de Zeven Smarten van Maria. (Vervaardigd en geschonken door C. Brugman t.g.v. het 40-jarig feest in 1976 van het kerk­gebouw van de Mariakerk.)