Mededeling vanuit het Parochiebestuur | september 2019

Het vergader- en overlegcircuit betreffende de naderende fusie draait op volle toeren en daarbij bereikte ons het verzoek om in deze fase een overzicht te geven van de ontwikkelingen gedurende dit jaar en een vooruitblik op wat komen gaat.

In februari 2019 heeft de stuurgroep haar bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd, voortkomend uit de resultaten van de drie werkgroepen uit het najaar van 2018 (financiën, gebouwen en vitaliteit). In grote lijnen bestaan de aanbevelingen uit concentratie van de vieringen in twee kerken, een snelle fusie gezien de steeds maar verder oplopende verliezen en behoud van de geloofsgemeenschappen. Op basis daarvan en met input van individuele parochianen en BC-leden, maar ook rekening houden met de landelijke verwachtingen m.b.t. de ontwikkelingen binnen parochies, heeft het bestuur zeer zorgvuldig aanbevelingen samengesteld binnen de, soms knellende, kaders van het bisdom.

Vanaf juni 2019 heeft het bestuur in totaal 9 keer constructief vergaderd met de beheercommissies om een breed draagvlak te krijgen voor de voorgestelde maatregelen en om te zorgen dat alle belangen in het beleid vertegenwoordigd zijn. Het bestuur is tevens in regelmatig contact met het bisdom. Het ontwikkelingsproces van beleid, maatregelen en organisatie zal naar verwachting midden oktober afgerond worden.

Zodra we daartoe toestemming krijgen van het bisdom zullen per parochie informatieavonden gepland worden.

Eventuele laatste verbeteringen kunnen dan nog verwerkt worden voordat het beleid ter besluitvorming wordt aanboden aan het bisdom. De streefdatum voor de fusie van de vijf parochies is 1 mei 2020. In het traject daar naartoe zullen diverse processen al gestart worden zoals bv. het samenvoegen van de huidige vijf parochiesecretariaten tot één Parochie-secretariaat op één locatie. Ook met het opzetten van de nieuwe organisatie zal binnenkort begonnen worden. Daartoe zal binnenkort mevrouw Anneke Donkers haar werk beginnen als parochieel opbouwmedewerker. Wij wensen haar hierbij veel succes, in Franciscus Magazine nr. 3-2019 zal zij zichzelf voorstellen.

Vooruitlopend op de fusie zal het huurcontract van het Kruispunt in Velserbroek niet verlengd worden na 31 december 2019. Deze ruimte zal worden afgestoten. Parochianen in Velserbroek zullen geïnformeerd worden over de vieringen in de overblijvende locaties.

Het parochiebestuur