Mededeling vanuit het Parochiebestuur | Juni 2019

Op dinsdag 18 juni vond een constructieve vergadering plaats van het PU-bestuur samen met de BC-voorzitters. Na het afsluiten van het proces met de werkgroepen en de stuurgroep is er nu maandelijks overleg tussen Parochiebestuur en Beheercommissies over hoe om te gaan met de aanbevelingen van de stuurgroep en het verder vormgeven van het beleid en onze toekomstvisie. Belangrijke aspecten worden doorgesproken, aangevuld en verbeterd.

Voor de nabije toekomst is er weer een vergadering gepland met de BC-voorzitters op 10 juli en 2 september. Tevens worden er per parochie/ Beheercommissie afzonderlijke vergaderingen gehouden, om alle locatiespecifieke zaken te bespreken.

Er wordt naar gestreefd om in september onze toekomstvisie gereed te hebben.

Per 1 juli zal Dhr. Harry Steman zijn functie als secretaris overdragen aan Dhr. Peter Kortenoeven-Klasen. Het bestuur dankt Harry voor zijn intense en gewaardeerde inzet.

Afsluitend dankt het bestuur u voor uw geduld en betrokkenheid bij het fusieproces en wenst u een goede zomer.

Het parochiebestuur