Live vanuit de kathedraal

In deze corona­pe­rio­de zijn vie­rin­gen vanuit de Bavokathedraal in Haar­lem live te volgen via YouTube.
Pastoor George Paimpillil beveelt van harte deze link aan om in geestelijke verbondenheid ons dagelijks geestelijk voedsel uit deze live vieringen te halen.

Live uitzen­ding vanuit de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem

Onze intenties:

  • Wij zullen in deze live vieringen bidden, bijzonder voor de slachtoffers van het coronavirus en voor de mensen die besmet zijn.
  • Wij bidden voor de talloze verplegers, artsen en medewerkers die de coronapatiënten verzorgen.
  • Wij staan ook stil in in deze vieringen bij onze persoonlijke intenties.

Uitzen­ding gemist

Video’s van eerdere vie­rin­gen kunt u hier vinden:

YouTube video­ka­naal van de ka­the­draal


Geestelijke Communie

Als u bij een eucharistieviering niet live aanwezig kunt zijn en daardoor de Heilige Communie niet kunt ontvangen dan kunnen we het Gebed voor de Geestelijke Communie bidden om u te verenigen met deze eucharistie en met de H. Communie. Zo komt de Communie ten minste op geestelijke wijze in uw hart.

Mijn Jezus,
Ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen
Daarom bid ik u: Kom ten minste op geestelijke wijze in mijn hart
Ik omhels u alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U
Laat mij toch nooit van u gescheiden worden
Amen

Via deze link kunt u het Gebed voor de Geestelijke Communie downloaden.