Lezing: Groeien in de Bijbel met Dr. P.J. van Midden | Adelbertuskerk

Prof Dr P.J. van Midden

De spreker Dr. Piet van Midden sleepte de luisteraars mee in zijn lezing met zijn bijzondere kijk op bijbelverhalen.

“De Bijbel wordt in allerlei talen en bijzondere uitgaven dichterbij de lezer gebracht. Althans, dat is de bedoeling. Maar hoe je het wendt of keert: de Bijbel komt uit een heel andere wereld dan de onze. En die vaak onbegrijpelijke wereld komt altijd met je taal mee. Eigenlijk is de Bijbel een moeilijk toegankelijk boek. Dat geldt zelfs van de teksten die in de mis of kerkdienst horen. Zo bekend, maar zijn ze je ook vertrouwd?

Bijbelse lijnen
Want wij lezen in de kerk of elders de Bijbel in opgeknipte stukjes, lezingen op zakformaat. Maar die ‘stukjes’ zijn onderdelen van een groot geheel en als je die daaruit losmaakt, ben je een heleboel van de zeggingskracht van de tekst kwijt.
Een voorbeeld: God schept de mens, en die is kwetsbaar, ‘stof van de aardbodem’. Je niest een keer en weg is het. Die breekbare mens wil eigenlijk meer dan dat, en de slang speelt daarop in: ‘Je wil zeker als God worden!’ Daarmee raakt die slang een gevoelige snaar: God is groot en de mens is klein en dat is niet eerlijk. De mens laat zich inpakken door de slang en ontdekt inderdaad wat goed en kwaad is, maar ook dat hij naakt en kwetsbaar is.

Humor en ironie
De Bijbel zit vol humor en ironie, al valt dat aan de meeste lezers niet op, vooral omdat vertalers het niet graag onderstrepen. Maar er wordt veel gelachen in de Bijbel, en vooral koningen en afgoden worden belachelijk gemaakt. Koning Saul loopt in zijn blote gat en de afgod Baäl kan niet reageren omdat hij op het toilet zit. Enzovoort. Jammer dat je zo weinig bijbellezers hoort lachen…”