Kranten/oud papier voor Lourdes

In de Naaldkerk kunnen elke dinsdag van 09.30 tot 10.30 uren en elke 2e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur kranten en oud papier voor Lourdes ingeleverd worden.