Koffieontmoetingen | H. Franciscusparochie

Rondom het jaarthema Ontmoeting 2020 is nage­dacht over el­­­kaar, over de ons bekende grenzen heen, ontmoeten. Samen kof­­fie­­­drin­ken is een mooi ontmoe­tingsmoment.
In de diaconale bijeen­komst is aangeven dat een maandelijks rou­le­rend schema voor koffieontmoetingen niet no­dig is want op veel momenten door de week heen staat koffie voor u klaar.

Maandagochtend en -middag tijdens de pastoriewacht in het parochiecentrum Schoten.

Dinsdagochtend in het parochiecentrum van de Naaldkerk.

Woensdagochtend na de viering in de Adelbertuskerk.

Donderdagochtend in de Pieterkerk bij de Fatimakapel.

Vrijdagochtend na de viering in de Engelmunduskerk.

U bent welkom voor koffie en ontmoeting! …en natuurlijk ook op alle andere bestaande, succesvolle koffie­ont­moe­­tings­­momenten in de Fran­ciscusparochie.