Kerkbezoek december 2018 in de H. Franciscusparochie i.o.

Franciscuskleed

Het kerkbezoek in de eerste maand van het Bijbeljaar, de Advents- en Kerst­concerten en de Kerstvieringen in de H. Franciscusparochie i.o. in december 2018.

We zijn verheugd om te melden dat er in de decem­bermaand 2018 ongeveer 6.500 mensen onze kerken hebben bezocht. Dit is natuurlijk een vernieuwde inspiratiebron om met enthousiasme naar de toekomst te kijken en te in­vesteren.

Onze hartelijke dank aan alle vrijwilligers van alle kerken in de H. Franciscus­pa­rochie i.o. die deze spirituele ontmoetingen hebben voorbereid en er zich voor heb­ben ingezet! Het pastoresteam