Kerkbezoek op zaterdag 10- en zondag 11 oktober | H. Franciscusparochie i.o.

Beste parochianen,

Deze week heeft de regering overleg gehad met het interkerkelijk overleg in overheidszaken. Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen tot 30 deelnemers en geen samenzang toe te staan.

Binnen de parochie is daarom besloten om dit advies te volgen en over te gaan naar een systeem van inschrijving waarbij u steeds voor één viering kunt inschrijven. De tijden van de vieringen zijn conform het liturgisch rooster in Franciscus Magazine.

Voor de vieringen van het weekend van 10- en 11 oktober kunt u zich tót vrijdagmorgen 9 oktober 10.00 uur inschrijven per e-mail parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net bij het parochiesecretariaat.
De volgorde van ontvangst van de e-mail bepaalt of er plaats voor u is.

Elke parochiaan die zich aanmeldt krijgt antwoord per e-mail. Het secretariaat zal op vrijdagochtend aanwezigheidslijsten maken en aan de betreffende kerken zenden.

Het Pastoraal Team en het Parochiebestuur