Driekoningen, Openbaring des Heren | Adelber­tus­kerk

Driekoningen 2019 Adelbertuskerk

Aan het einde van de Drie­ko­ning­enviering op zondag 6 januari sprak Karin Koets na­­mens de beheer­com­mis­sie van de Adelber­tus­kerk een Nieuw­­­jaars­wens uit voor alle aan­wezigen. Het vorm­de het prach­tige sluitstuk van een ge­­wel­dige, geïnspi­reer­­de vie­ring, waarin Vica­­ris Brug­gink dieper in­ging op de bete­kenis van de drie ge­schenken van de wijzen, ook in onze tijd.
Het ge­heel werd on­der­steund door geweldige zang van het koor Trini­ty, dat o.a. “Gloria Christmas” ten gehore bracht. De feest­vreug­de werd nog verhoogd door de kin­deren, die in een af­sluitende optocht onder het zingen van “Midden in de Winternacht” hun zelf gemaakte muziek­instrumenten lieten klinken.