Drie Bisdom-onderscheidingen in de H. Franciscusparochie

Bavopenning

Aan het einde van de kerstviering voor ouderen op donderdag 20 december sprak Mgr. Hendriks de parochianen toe en hij kwam tot verrassing van iedereen de Bavopenning uitreiken aan de heren Fridus van Kaam, Jan Jansen en Peter Heins voor hun inzet voor de kerkmuziek.

De heer Peter Heins is al 50 jaar organist. Op heel jonge leeftijd is hij al begonnen met het begeleiden van vieringen. Hij is al sinds 1975 betrokken bij de parochie.

De heer Jan Jansen is bijna 60 jaar lid geweest van het parochiekoor Cantemus Domino dat onlangs is opgeheven en bijna 120 jaar heeft bestaan. Hij is vele jaren voorzitter geweest van het koor.

De heer Fridus van Kaam was 25 jaar koorlid en 25 jaar dirigent van Cantemus Domino. Hij heeft zich ook in andere parochies voor de kerkmuziek ingezet.

Na de Eucharistie­viering, die gevierd werd door pastoor dr. George Paimpillil met assis­tentie van diaken John Versteeg, was er een gezellig samenzijn met een glaasje erbij.