Boeiende avond: Lezing Paul Bröker | Engelmunduskerk

Lezing

Afgelopen dinsdag 11 december presenteerden wij een lezing van Paul Bröker in de Engelmunduskerk.

Paul Bröker, de directeur van het Kunsthistorisch Instituut Helikon te Utrecht kwam ons in het Bijbeljaar als voorbereiding op het kerstfeest vertellen over de symboliek in de kunst van de Middeleeuwen rond de geboorte van Christus. De evangelieverhalen vormen de basis voor de beeldvorming (iconografie) en symboliek rondom de geboorte van Jezus, maar de gelovigen hadden behoefte aan meer en voegden eigen vrome verhalen toe.
Ook de kerkvaders Augustinus en Origines hebben als theologen een bijdrage geleverd aan de beeldvorming. Genoemd werden ook Bernardus van Clairvaux, Franciscus van Assisi en Brigitta van Zweden en een beroemde verzameling verhalen en legenden opgenomen in de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine (c.1270).

Veel kerstvoorstellingen zijn alleen te begrijpen wanneer men vertrouwd is met de zeer invloedrijke verhalen op het moment dat een kunstwerk is ontstaan. Aan de hand van afbeeldingen werd ons verteld over: de Sibillen, de boodschap van de engel aan Maria, Maria en Elisabeth, geboorte van Jezus, de os en de ezel, de vlucht naar Egypte en de drie koningen.

De aanwezigen hebben geboeid zitten luisteren naar het enthousiaste en meeslepende verhaal van de spreker, die ons met nieuwe ogen liet kijken naar Middeleeuwse kunst rond de geboorte van Jezus.