Bijzondere avond in het Bijbels Themacafé | Adelbertuskerk

Themacafé

De eerste avond van het Bijbels Themacafé op 10 januari in de Adelber­tus­kerk was heel bijzon­der. Hans Ootemans lezing ging over het leven van Henri Nou­wen en zijn spiritualiteit. Daarna keken we naar een preek die ons op een begeesterde ma­nier liet ken­nis­maken met het overkoepelend thema: “Je bent niet wat je doet, niet wat je hebt en niet wat anderen van je zeggen maar je bent een ge­liefd kind van God!”.
Als wij ons steeds meer zó kunnen gaan voe­len dan slaan we ons beter door ver­driet en lijden heen.

Op 14 februari kunt u weer luisteren en kijken naar een preek van Henri Nou­wen.